Logo Enzerink ADR

Bedrijfsgegevens:
 
Bedrijfsnaam*
Uw naam*
Straat / huisnr*
Postcode*
Plaats*
Telefoon*
Fax
Email

Gegevens deelnemer:

Naam*
Volledige voornamen*
Geboortedatum*
Geboorteplaats/geboorteland*
Straat / huisnr*
Postcode*
Woonplaats*
Prive Telefoon*
Mobiel telefoonnummer
Email
ADR - nummer**
Geldig tot**
Legitimatie nummer**
BSN nummer**

Rekening wordt verzonden naar:
Deelnemer
Bedrijf

Voorkeur scholingsplaats:
Emsbüren
Hengelo

Aanmelding voor de opleiding:
Let op: Vergeet niet een pasfoto in te leveren/mee te nemen op de eerste cursusdag!
Basisopleiding stukgoed / losgestort
Opleiding Tanktransport
Klasse 1 (explosief)
Klasse 7 (radioactief)
Verlengingscursus ADR
CODE 95
Veiligheids-adviseur
Veiligheids-adviseur (verlenging)
Digitale Tachograaf
Interne opleidingen

Voorkeur opleidingsdatum:


Overige opmerkingen:


Algemene voorwaarden:

1.     De cursus wordt gegeven onder de geldende voorschriften en de reglementen van de Duitse Kamer van Koophandel (IHK)
2.     Deelname aan een opleiding staat voor iedereen open
3.     Indien niet anders afgesproken zijn de cursuskosten voor aanvang van de cursus, inclusief leermiddelen en examenkosten, te voldoen. Deze kosten staan op de rekening vermeld.
4.     Bij opgave door een bedrijf van meer dan 10 personen in een keer, zijn de prijzen in overleg overeen te komen.
5.     Indien een deelnemer met medeweten bij ons wordt ingeschreven (aangemeld) door een andere partij (zoals werkgever) en hij/zij niet deelneemt aan de cursus, dan is de deelnemer in ieder geval mede aansprakelijk voor het voldoen van het cursusgeld als solidaire schuldenaar naast de inschrijvende persoon.
6.     Wij behouden ons het recht voor een contract te annuleren, als een deelnemer zonder opgave van een geldige reden,en ondanks oproep, niet met een opleiding begint of deze niet afmaakt. De cursuskosten worden dan echter volledig in rekening gebracht.
7.     Wij behouden het recht een deelnemer voor een verlengingscursus te weigeren als blijkt dat het ADR certificaat verlopen is. De cursuskosten worden dan echter volledig in rekening gebracht.
8.     Annulering van deelname aan een cursus is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang. Reeds door ons gemaakte kosten zullen echter in rekening worden gebracht. De volgende annuleringskosten zijn dan verschuldigd: 50% van het totale cursusgeld bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de cursus, 75% van het totale cursusgeld tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus en 100% van het totale cursusgeld vanaf twee weken voor aanvang van de cursus.
Voor particulieren hanteren wij een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Valt de cursus binnen deze termijn, dan vervalt de bedenktermijn zodra men met de cursus begint.
9.    Wij behouden het recht om cursusdata en cursusplaats te veranderen.
10.  Voor veranderingen van voorschriften (IHK) en de wijze waarop deze worden uitgelegd, zijn wij niet verantwoordelijk.
11.  Zou een voorwaarde in deze overeenkomst onrechtmatig of nietig zijn, dan wordt de geldigheid hiervan niet aangetast.
12.  Indien de firma de cursuskosten niet voor u voldoet, bent u zelf aansprakelijk voor het voldoen van deze kosten
13.  Eventuele geschillen worden door de bevoegde rechtbank-rechter beslecht.
14.  Enzerink heeft het recht om een cursus voor aanvang te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende cursisten zijn. De deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het al betaalde cursusgeld.Enzerink is niet aansprakelijk voor de kosten van eventueel gemaakte kosten.
15.  Het ADR certificaat wordt door ons alleen naar u toegestuurd als de rekening voldaan is.
16.  Indien er een klacht is, kan hij/zij dit binnen 30 dagen na ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed melden bij Enzerink. Enzerink is verplicht binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed het standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht.
Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u u uw klacht neerleggen bij een mediator van advocatenkantoor Schuth en Koelemaij te Assen.
Op deze klachtregeling en de daarin geregelde behandeling en afhandeling van klachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van de klachtregeling en/of de daarin geregelde behandeling en/of afhandeling van klachten worden uitsluitend door de Nederlandse rechter beslecht.
17. Privacyverklaring.

Enzerink ADR Opleidingen & Consultancy (nu te noemen Enzerink ADR Opleidingen) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens hebben wij nodig voor:

 • CCV/CBR
 • IHK
 • SOOB
 • Interne doeleinden 

Hieronder vindt u een overzicht van de zakelijke gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Enzerink ADR Opleidingen verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van relaties
 • Het maken van (commerciële) aanbiedingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uitvoeren van wettelijke verplichtingen
Persoonsgegevens kandidaten/cursisten:
 • BSN
 • Achternaam
 • Officiële Voornaam/voornamen
 • Geboortedatum en plaats
 • Geboorteland
 • Adres
 • Postcode huisnummer
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kandidaatsnummer
 • Examengegevens
 • Handtekening
 • Pasfoto

Verzameldoel primair:
Afhandelen van een aanvraag voor het verkrijgen van een `ADR certificaat, het aanmelden voor een Code 95 cursus of het regelen van een interne cursus of andere cursussen bij bedrijven en/of particulieren.

Alle persoonlijke gegevens van cursisten vallen bij Enzerink ADR Opleidingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ook als zodanig behandeld.Persoons-of bedrijfsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van deze gegevens een gerechtvaardigd doel bestaat.

Enzerink ADR opleidingen beveiligd haar systemen naar redelijkheid  tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Enzerink ADR opleidingen is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers en/of bestanden door inbreuk van derden.

Bewaartermijn 7 jaar

Doorgeven aan derden buiten de EU
Nee

Informatie inzage en correctie van gegevens en recht van verzet.
Mocht u vragen hebben over welke gegevens van u en met welk doel deze gegevens zijn verzameld, is Enzerink ten allen tijde bereid u daarover informatie te verstrekken. U kunt ten alle tijden ook inzage krijgen over de gegevens die van u verzameld zijn. Verder kunt u wijzigingen dan wel verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken zonder dat Enzerink daarvoor enige kosten bij u in rekening brengt.

Wijziging van de privacyverklaring
Enzerink ADR Opleidingen behoudt het recht om te alle tijden wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Deze wijzigingen worden gepubliceerd. 

 

Ik ga akkoord met deze voorwaarden*.


* Deze gegevens zijn ten alle tijde nodig.
** Indien bekend