Logo Enzerink ADR

Code95 cursus

U kunt ook bij ons terecht om uw Code 95 te halen.

Wij hebben meerdere cursussen in ons pakket, dit zijn o.a.
 

 • Lading zekeren
 • Veilig laden en lossen van gevaarlijke stoffen
 • VCA cursus
 • EHBO cursus (max. 8 deelnemers)
 • Digitale Tachograaf
 • Omgang gevaarlijke stoffen 
 • Heftruck 
   

Natuurlijk kan in overleg met de klant ook een andere Code95 opleiding worden gegeven. Ook is er een totaalpakket mogelijk in samenspraak met de klant. De kosten zijn Euro 125,-- p.p.p.d.. Dit is inclusief leermiddelen en aan- afmelding bij het CCV. Deze cursussen hebben een 0% tarief BTW.

Eventuele afmeldingskosten bij niet verschijnen zijn Euro 35,-- inclusief administratiekosten. Cursussen kunnen bij uw bedrijf intern worden gegeven of op onze lokatie in Hengelo.

Praktijk dag is bij ons slechts Euro 275,-- ex. BTW per persoon. Hierop zit SOOB subsidie! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
  

Vrijstellingen geldige code vakbekwaamheid in Nederland

Rijdt u als chauffeur alleen in Nederland, dan hoeft u geen geldige code vakbekwaamheid te hebben als één van de onderstaande vrijstellingen op u van toepassing is. Deze vrijstellingen zijn vastgelegd in de regels en de chauffeur hoeft geen aparte aanvraag te doen om van de vrijstelling gebruik te maken. Wel moet de chauffeur bij controle kunnen aantonen dat de chauffeur aan de voorwaarde van de vrijstelling voldoet.

Binnen Nederland is een geldige code vakbekwaamheid niet nodig voor:

 • Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Bestuurders van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
  – Dit is bijvoorbeeld de monteur die na reparatie een proefrit met het voertuig maakt.
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
  – De sneeuw- en gladheidbestrijding valt ook in deze categorie, evenals ambulancevervoer > 3500 kg.
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift.
  – Dit onderdeel heeft onder andere betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd instructeur gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie;
 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden.
 • Bestuurders van voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
 • Bestuurders van tenminste 21 jaar die een voertuig besturen dat binnen een straal van 50 km van de standplaats/vestigingsplaats gebruikt wordt voor:
  – het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
  – het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
  – het in de kleinhandel voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
  – als rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;
  – bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
 • Bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
 • Bestuurders van voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
 • Bestuurders van voertuigen voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.
    

 

Boetenormbedragen Digitale Tachograaf (Boetecatalogus)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-8973.html
 

 

Ik heb buitenlandse chauffeurs in dienst, kunnen zij de verplichte nascholing ook in Nederland volgen?


De richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs die wonen en/of werken in de EU. Veel bedrijven hebben buitenlandse chauffeurs in dienst, en vragen zich af of zij de verplichte nascholing ook in Nederland
kunnen volgen. Het is wel mogelijk, maar via een administratieve procedure bij CCV om de uren mee te laten tellen in het land van herkomst. Bovendien kan het land van herkomst zelf bepalen of een
opleiding meetelt voor de verplichte nascholing. Meer informatie over nascholing voor buitenlandse chauffeurs is te vinden op www.richtlijnvakbekwaamheid.nl
CCV geeft een (deel)certificaat af voor de uren die een buitenlandse chauffeur in Nederland heeft gevolgd. Daarmee kan hij naar de daarvoor bevoegde autoriteit in het andere EU-land. Belangrijk om
te weten is wel dat de verschillende EU-examenautoriteiten hier verschillend mee omgaan. In het algemeen accepteert een buitenlandse examenautoriteit alleen een volledige nascholing van 35 uur
dat in een ander land is gevolgd. Voor Nederland is van belang wat de Belgische examenautoriteit doet, deze accepteert alleen volledige nascholing, dus van 35 uur.
CCV adviseert standaard om altijd contact op te nemen met de betreffende examenautoriteit en uit te gaan van de complete nascholing.