Logo Enzerink ADR

ADR Tank (opbouw)


Chauffeurs met voertuigen die gevaarlijke goederen in vastverbonden tanks of met opzettanks met een inhoud van meer dan 1 m3
vervoeren, chauffeurs van batterijvoertuigen met een totale inhoud van meer dan 1 m3 en chauffeurs van voertuigen die met gevaarlijke goederen in tankcontainers, verplaatsbare tanks of MECG`s net een inhoud van meer dan 3 m3 vervoeren, moeten aan een opbouwcursus voor het vervoer in Tanks deelgenomen hebben.

Deze cursus volgt bij ons altijd gelijk na de basiscursus. De duur van de ADR tankcursus is 1½ dag. Aan het einde van deze cursus volgt gelijk het examen. Het examen bestaat uit 24 multiple-choice vragen. Hiervan moeten er minimaal 20 goed worden beantwoord.