Logo Enzerink ADR

ADR Klasse 7 (radioactief)


Met Klasse 7 wordt het vervoer van radioactieve stoffen bedoeld. Chauffeurs van voertuigen waarmee radioactieve stoffen of voorwerpen die onder klasse 7 vallen vervoeren, moeten aan een cursus ADR Klasse 7 (radioactief) deelgenomen hebben.

De cursus duurt 1 dag. Aan het einde van de dag volgt gelijk het examen. Dit zijn 15 multiple-choice vragen, waarvan men er minimaal 11 goed moet beantwoorden.