Logo Enzerink ADR

ADR Klasse 1 (explosief)


Met Klasse 1 wordt het vervoer van explosieven of pyrotechnische producten ((sier)vuurwerk) bedoeld. Chauffeurs van voertuigen waarmee gevaarlijke stoffen of voorwerpen die onder klasse 1 vallen vervoeren, moeten aan een opbouwcursus Klasse 1 (explosieven) deelgenomen hebben.

De cursus duurt 1 dag. Aan het einde van de dag volgt gelijk het examen. Dit zijn 15 multiple-choice vragen, waarvan men er minimaal 11 goed moet beantwoorden.